Dyrektor - mgr ANDRZEJ KEGEL

 Dyrektor szkół - mgr WITOLD HERRMANN

 Kierownik internatu - mgr ROMAN GLOC

 Kierownik warsztatów - mgr inż. MAREK SZKLORZ

 Kierownik gospodarczy - mgr SZYMON FOLEK

Schemat organizacyjny