Młodzież z naszej placówki w ramach działalności wolontaryjnej współorganizowała Mikołajki w Ośrodku Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach.

Impreza Mikołajkowa została uświetniona występem naszych podopiecznych, którzy zaprezentowali swoje talenty wokalno - teatralne.