Międzyośrodkowe Zawody Sportowe dla Osób Niepełnosprawnych co roku organizuje Ośrodek Matka Boża Różańcowa z Pszczyny. Drużyny walczą o Puchar Przechodni Starosty Pszczyńskiego. Zespół, który wygra rywalizacje trzy razy z rzędu, zachowuje go.

Wychowankowie naszej placówki jako wolontariusze wspierali i pomagali w organizacji tej imprezy. Patronat nad zawodami objął starosta pszczyński, Paweł Sadza

Zawody zostały podzielone na dwie części - wyścigi (Wachluj balon, Domino, Podaj cegłę, Szalone rydwany, Bieg z wieżą, Piramida, Wagoniki, Przeplatanka, Sadzenie ziemniaków) oraz zabawy (Praczka, Koszykucki, Bieg na fanty, Połów rybek, Żywa rzeźba, Narciarze, Przeciąganie liny). Były też występy artystyczne.

W finale XV Międzyośrodkowych Zawodów dla Osób Niepełnosprawnych, który odbył się 28 września w hali Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie, rywalizowały zwycięskie drużyny z eliminacji: WTZ Katowice, ŚDS Tychy, WTZ Pszczyna, ŚDS Knurów, WTZ Czerwionka Leszczyny, WTZ Chełmek, ŚDS Pszczyna, DPS Knurów, WTZ Chorzów, ŚDS Bielsko-Biała. Zawody otworzył wicestarosta Krystian Szostak.

I miejsce zajęła drużyna WTZ Chełmek, II - WTZ Czerwionka Leszczyny, a III - DPS Knurów.