Dajemy dobry  zawód na start

W ramach II edycji projektu prowadzonego przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu na warsztatach szkolnych ZPiSdN w Pszczynie –Łące kolejni najlepsi wychowankowie mieli możliwość uczestniczenia w projekcie pod hasłem „Dajemy dobry zawód na start”.

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu przygotowali wychowanków do egzaminu spawacza i ośmiu z nich mogło uzyskać kwalifikacje w zakresie spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów (135), natomiast jeden były wychowanek przeszedł weryfikację uprawnień.

W połączeniu z umiejętnościami w zakresie ślusarstwa nasi podopieczni są niezwykle atrakcyjnymi pracownikami na rynku pracy. Duże gratulacje dla nauczycieli za przygotowanie wychowanków, a podopiecznym gratulujemy zdobycia dobrego zawodu na start.

Marek Szklorz