Warsztaty szkolne w ZPiSdN Łące stwarzają wychowankom wiele możliwości w zakresie kształcenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych dzięki którym mogą oni zdobyć pracę.

"Projekt spawacz 2015" to jeden z 4 elementów całego projektu realizowanego na warsztatach szkolnych pod nazwą „Zdobądź zawód zdobądź pracę”.

Dużym sukcesem zakończyła się procedura podjęta przez nasze warsztaty na uzyskanie atestu w zakresie szkolenia spawaczy. Po wizytacji, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach przyznał naszemu ośrodkowi „Warsztaty Szkolne ZPiSdN” atest w zakresie szkolenia spawaczy na kursach o charakterze podstawowym spawania blach i rur w zakresie spawania łukowego elektrodą otuloną (111) oraz elektrodą topliwą w osłonie gazów (135) .

Uzyskanie atestu spowodowało, iż nauczyciele praktycznej nauki zawodu przeprowadzili taki kurs. Kurs zakończył się 15 czerwca i po egzaminie przed komisją egzaminatorów kwalifikacje spawaczy uzyskało 12 wychowanków i jeden nauczyciel.

Wyniki egzaminu potwierdzają, iż nasz ośrodek posiada w tym zakresie wysoko wykwalifikowaną kadrę, a poziom szkolenia jest wysoki. Wychowankowie bardzo cenią sobie te nabyte kwalifikacje gdyż przekładają się one na możliwość zdobycia przez nich konkretnej pracy.