Egzamin praktyczny w zawodzie ślusarz

Pod koniec czerwca 2015r. ośmiu wychowanków, którzy ukończyli ZSZ zdawali na warsztatach szkolnych egzamin praktyczny w zawodzie ślusarz. Komisja potwierdziła dobre przygotowanie wychowanków w zakresie umiejętności praktycznych dla kwalifikacji M20.

Egzamin praktycznej nauki zawodu to drugi element całościowego projektu pod nazwą „Zdobądź zawód, zdobądź pracę” realizowanego dla naszych wychowanków na warsztatach szkolnych przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu.