„Stolarstwo - zawód zawsze na topie”

W ramach programu realizowanego w warsztatach szkolnych ZPiSdN wychowankowie oraz nieletni maja możliwość zdobycia tytułu czeladnika w zawodzie stolarz.

Zajęcia praktycznej nauki zawodu prowadzone są w pracowni stolarskiej warsztatów szkolnych, bardzo dobrze wyposażonych w profesjonalne obrabiarki do drewna, gdzie wychowankowie maja możliwość opanowania wszystkich operacji niezbędnych do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami BHP.

W ciągu dziesięciu lat szkolenia w zawodzie stolarz, systemem czeladniczym do egzaminu w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach przystąpiło 30 wychowanków, a w 2015r., trzech podopiecznych zdało egzamin z wyróżnieniem, co jest najlepszym dowodem na to, że młodzież ZPiSdN ma możliwość zdobywania wiedzy teoretycznej oraz praktycznej na bardzo wysokim poziomie.

Tomasz Grabarczyk