Warsztaty szkolne są integralną częścią szkół w zakresie organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowej, dydaktycznej i wychowawczej. Są zorganizowane na wzór przemysłowego zakładu pracy. Znajdują się w nich:

- hale obróbki ręcznej,

- hala obróbki mechanicznej,

- spawalnie,

- kuźnia,

- hala remontu i konserwacji maszyn,

- dział kontroli technicznej,

- pracownia technologiczna.

Wychowankowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum przyuczają się do zawodu ślusarza, stolarza i kucharza. Wychowankowie szkoły zawodowej uczą się w zawodzie ślusarza. Korzystają oni również z możliwości składania egzaminów w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach uzyskując dyplom czeladnika w danym zawodzie.

Warsztaty szkolne posiadają atest na szkolenie i egzaminowanie spawaczy pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Wychowankowie uczestniczą w procesie szkolenia i produkcji pod kierunkiem 10 nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Całością procesów szkoleniowo-produkcyjnych oraz wychowawczych zarządza kierownik warsztatów i jego zastępca.

Realizacja programów nauczania na poszczególnych kierunkach szkolenia jest ściśle połączona z działalnością produkcyjną w wyniku, której powstaje wiele ciekawych wyrobów metalowych i stolarskich. Prowadzona jest szeroka kooperacja z miejscowymi zakładami pracy oraz wieloma kopalniami w okręgu w zakresie produkcji dóbr i usług, z których część zaprezentowano poniżej.