Dzień otwarty oraz spotkanie z emerytowanymi pracownikami naszych warsztatów.

Byli pracownicy z podziwem obserwowali pracę i zaangażowanie naszych uczniów w pracę podczas zajęć.

Wspominali także stare czasy, kiedy to Oni przekazywali swoją wiedzę oraz umiejętności w kształtowaniu pozytywnych postaw w wychowaniu młodego pokolenia.

Marcin Manowski