"Aktywnie uczestniczyć w procesie przyswajania wiedzy, pobudzić i zaangażować możliwie jak największą ilość zmysłów, aby więcej zapamiętać"….. - cel osiągnięty, ponieważ 20 listopada 2017r. odbyła się już trzecia edycja "Lekcji przyrody na żywo".

Tym razem gościliśmy w naszej placówce herpetologa, który przedstawił nam swoich podopiecznych z gromady płazów: ropuchę Agę, kumaki, rzekotki, traszki oraz okazałą salamandrę tygrysią.

Podczas 45 minutowej lekcji nasi wychowankowie dowiedzieli się wiele istotnych i ciekawych informacji o życiu, pochodzeniu, budowie, zwyczajach, sposobach rozmnażania i odżywiania tej gromady.

 

 

Edyta Włoch