Uczniowie klasy drugiej lub trzeciej obowiązkowo biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Również nasi uczniowie klasy trzeciej przystąpili do realizacji takiego projektu w roku szk. 2015/2016. Projekt zatytułowany "Wiemy, co jemy" zrealizowany był w formie prezentacji multimedialnej pod opieką pani mgr Edyty Włoch.

Poniżej prezentacja z zrealizowanego projektu.

"WIEMY, CO JEMY"