"Program zajęć wyrównawczych z zakresu przedmiotów przyrodniczych dla uczniów gimnazjum" przeznaczony jest dla uczniów ze znacznym opóźnieniem edukacyjnym powstałym z różnych powodów. Nie są to jednak przyczyny tkwiące w niższych niż u reszty klasy możliwościach intelektualnych ucznia czy w nieumiejętnym kierowaniu własnymi procesami psychicznymi tj. pamięć czy uwaga.

Główną przyczyną jest negatywizm szkolny utrwalony przez dysfunkcyjne środowisko rodzinne, niewydolność  wychowawczą rodziców, brak autorytetu czy poważny w skutkach konflikt z prawem.

Autorski program zajęć wyrównawczych będzie realizowany w ciągu roku szkolnego na zajęciach dodatkowych.

Zrealizowanie założonych celów programu powinny dać efekt w postaci uzupełnienia zaistniałych braków edukacyjnych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych.

program zajęć wyrównawaczych - otwórz