W ramach współpracy z Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu realizujemy projekt "Pozasystemowe wdrażanie wychowanków Zakładów Poprawczych w życie społeczno - zawodowe".

W ramach tego projektu przeszkoliliśmy 10 wychowanków w kursie spawacza, a obecnie trwa szkolenie - 10 wychowanków na kursie brukarz oraz kolejne 10 osób kształci się w zawodzie magazyn z obsługą wózka widłowego.

W ramach projektu "Młodzi przebojowi" realizowanego przez firmę PRO-INWEST z Katowic 10 wychowanków brało udział w szkoleniu zawodowym - wykańczanie wnętrz, a 3 z nich podjęło zatrudnienie w ramach trzymiesięcznych staży u lokalnych pracodawców.