Zajęcia na ściance wspinaczkowej odbyły sie pod fachowym okiem intruktora, wychowankowie zostali przeszkoleni pod względem bezpieczeństwa oraz zapoznali się z instruktarzem wspinaczki na ściance alpinistycznej. Po zakończonym szkoleniu chłopcy pod fachowym okiem instruktora mogli wykazać się swoimi umiejętnościami w praktyce. Nad całością zajęć pieczę sprawowali wychowawcy: Pan Krzysztof Faron oraz Pan Patryk Sojka.